Faqja e informacioneve e lektores së DAAD-së në Shqipëri

Jeanette Rieger-Cowdry

 
     

 

 

 

   

 

Fillimi Studimet Bursa Kontakt Te tjera
Fillimi>Lektorët e DAAD-së
Lektorët e DAAD-së
DAAD-Alumni
DAAD n Shqipri
DAAD.de
Impressum

 

Lektorët e DAAD-së

Në kuadër të programit të lektorëve mbështet dhe ndërmjetëson DAAD-ja me mjete financiare të Ministrisë së Jashtme mbi 500 lektore dhe lektorë në universitete në më shumë se 90 vende. DAAD-ja dërgon që prej 2006 dy lektorë në Shqipëri. Bëhet fjalë për një lektorë të gjermanistikës dhe një për shkencat ekonomike, të dy në Universitetin e Tiranës.


 

Dr. Jeanette Rieger-Cowdry
Lektore për Gjermanistikën

Eksperienca profesionale

 

Ish lektorët

Jürgen Röhling
ish Lektor për Gjermanistikën
(2006-2012)

Jenny Kraja-Prieser
ish Lektore për Gjermanistikën (2012-2015)

Dr. Holger Kächelein
ish Lektor për Shkencat ekonomike
Lektore për Gjermanistikën